2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სტატისტიკა

16 თებერვალი, 2017

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო სუბიექტების მიერ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემოსავლებისა და ხარჯების სტატისტიკას აქვეყნებს.

საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად, სულ დახარჯულია 37,681,667.85 ლარი, საიდანაც 22,307,806.00 ლარი „ქართული ოცნების“ მიერ განხორციელებული ხარჯია.

საარჩევნო პერიოდში ხარჯი დაუფიქსირდა 52 საარჩევნო სუბიექტს, აქედან: 18 - პოლიტიკური პარტია და 34 - დამოუკიდებელი კანდიდატია.

იხ. სრული დოკუმენტი