საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილი "საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას"

26 იანვარი, 2012

საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წერილი "საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას"

იხ. PDF ვერსია

იხ. ტელესიუჟეტი