თანამშრომლობა პოლიტიკურ პარტიებთან

4 იანვარი, 2012

2011 წლის 30 დეკემბერს ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში. კანონის შესაბამისად, საქართველოში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის განხორციელება საქართველოს კონტროლის პალატას დაევალა.

ინფორმაციის გაცვლის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფად:

  • პარტიებისთვის საინტერესო ინფორმაცია განთავსდება კონტროლის პალატის ვებგვერდზე: www.control.ge.
  • პარტიებს ექნებათ საშუალება ნებისმიერი შეკითხვა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ გამოაგზავნონ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info_cpu@control.ge.
  • კონტროლის პალატამ ცხრილის სახით შეიმუშავა ანგარიშგების ფორმა, რომელიც განთავსებულია პალატის ვებგვერდზე. რასაც თან ახლავს დეტალურად განმარტებული ანგარიშის შევსების წესი.
  • პოლიტიკური პარტიის მიერ ინფორმაცია ნებისმიერი სახის შემოწირულობის მიღების შესახებ უნდა გადმოიგზანოს ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისმართზე: cpu@control.ge.
  • კონტროლის პალატის ვებგვერდზე განთავსებულია ყოველწლიური „ფინანსური დეკლარაციის“ პროექტი, რომლის მიხედვითაც, პოლიტიკურ პარტიებს ფინანსური საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება 2012 წლის პირველ თებერვლამდე აქვთ.

კონტროლის პალატა თხოვნით მიმართავს პარტიებს, აცნობონ პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირის მონაცემები და ის ელექტრონული მისამართი, საიდანაც რეგულარულად მოხდება ინფორმაციის მოწოდება პარტიის ანგარიშზე ჩარიცხული შემოწირულობების თაობაზე. 
შენიშვნების ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, პარტიებს ასევე შეუძლიათ მიმართონ კონტროლის პალატას ცხელი ხაზის მეშვეობით (243 81 53).

კონტროლის პალატა იტოვებს იმედს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთთანამშრომლობა იქნება ნაყოფიერი, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პარტიების ფინანსური საქმიანობისა და ზოგადად, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული


იხ. ტელესიუჟეტები